Föreläsningar om arbetsklimat, mångfald, inkluderande arbetsplats, omedvetna fördomar, jämlikhet, normer mm.

"Jag har inga fördomar, jag behandlar alla likadant!"

är ett vanligt uttryck. Vad innebär det? Hur kan ett sånt bemötande upplevas? Är det ens möjligt för en människa att inte ha några fördomar?

Boka en föreläsning och höj medvetande och kunskap kring hur vi fungerar när vi möter andra. Om omedvetna fördomar och osynliga normer. Som påverkar. Arbetsklimat och mycket annat.

Mikrofon för att illustrera olika föreläsningar som Ellinor Wrangtorp håller

Genom att titta på modern forskningen inom socialpsykologi, neurovetenskap och sociologi kan vi få en förståelse för hur människan fungerar, mentalt och socialt. Vi kan exempelvis titta på varför människan verkar ha så infernaliskt svårt att se andra människor som jämlikar. Eller på varför det ju inte verkar fungera att vi alla bara helt sonika skippar våra snäva fördomar, är mer öppensinniga och lever i samklang och glädje tillsammans. Kunskap är härligt.

En bild som visar på hur svårt det är på en homogen arbetsplats att visa vem man är. Särskilt om man är annorlunda.

Får jag vara med?

En föreläsning om mångfaldsrik och inkluderande arbetsplats

Varför är det grundläggande att ha en mångfaldsrik och inkluderande arbetsplats? Vad innebär det, vad säger forskningen, finns det hinder och framförallt; hur skapar vi en sådan arbetsplats? 

De flesta verksamheter idag vet att det är klokt att eftersträva denna typ av arbetsplats. Man arbetar lag- och etikenligt med planer och policys inom jämställdhet, jämlikhet, likabehandling och mångfald och vi (de flesta av oss) har en gemensam syn att alla människor är lika värda. 

För att skapa en mångfaldsrik arbetsplats där alla anställda känner sig respekterade, trygga, rättvist bemötta, inkluderade och där utvecklingsmöjligheter finns, behöver strategiskt och strukturerat arbete göras, det sker dessvärre inte av sig själv. Ledarskap, processer, riktlinjer, policys, trygghet och öppenhet spelar stor roll, grundbulten är omedvetna fördomar

Ofta glömmer man bort, eller kanske inte ens är medveten om grundbulten, det vill säga de hinder som vi alla människor bär inom oss och som till stor del styr vårt beteende, agerande och val – omedvetna fördomar och påverkan från osynliga sociala normer. Dessa, som påverkar hur vi ser på och bemöter våra kollegor och andra personer som vi träffar. Vi glömmer bort denna människans inbyggda mekanism, drivkraften att vilja förenkla vår tillvaro, att skapa ordning i ett snabbt föränderligt arbetsliv och i en alltmer kaotisk omvärld.

Ellinors föreläsningar och workshops har en fin balans mellan inspiration, vetenskap och framtidshopp, med syfte att dels öka medvetenheten om hjärnans fixering vid att gruppera, dels att få åhörare att reflektera över sin egen föreställningsvärld. Och så klart tips om hur vi kan utvecklas till att få mer harmoni tillsammans – på jobbet, i familjen och till och med i världen.

Om vi lever vårt liv i tron att vi inte har några fördomar, kommer vi inte utvecklas och förändra något. Vi riskerar även att de som inte ryms i vår föreställningsvärld möts och behandlas orättvist och ojämlikt. Av oss.

Boktips

Om du har barn, planerar barn, umgås med barn, känner barn...ja, du förstår var jag menar, läs gärna denna bok.
En ögonöppnare vågar nästan garanteras.

Lästips gällande barn och barns uppväxt 100 möjligheter istället för 2
Pridevimplar i regnbågens färger, som står för mångfalden av människor och att alla är. lika mycket värda och har lika mycket rättigheter.
Rulla till toppen