Föreläsningar om arbetsklimat, mångfald, inkluderande arbetsplats, omedvetna fördomar, jämlikhet, normer mm.

Föreläsning, workshop, lotsning?

Ellinor Wrangtorp föreläsare arbetskimat, inkluderande arbetsplats, omedvetna fördomar, begränsande normer

Vad är era behov just nu?

Oavsett var ni befinner er i ert arbete mot att skapa en mer inkluderande, rättvis och trygg arbetsmiljö, så kan vi tillsammans hitta det som passar er. 

Ni kanske just nu önskar en föreläsning som öppnar upp ögonen och skapar en gemensam medvetenhet kring exempelvis mångfald, inkludering, omedvetna fördomar och begränsande normer.

Eller kanske vill ni ha ett tillfälle där ni alla dels får kunskap och förståelse och dels får själva reflektera över era föreställningar.

Kanske sitter ni med handlingsplaner och policydokument inom likabehandling, mångfald och jämställdhet och önskar någon som ger er lotsning och input i ert arbete. Eller så önskar ni en genomgång av lokalers fysiska utformning, inredning, granskning av hemsida, Facebook osv.

Vad era behov, mål och förutsättningar än är, hör av er till Ellinor så hittar vi tillsammans en lösning för er.

Rulla till toppen