Föreläsningar om arbetsklimat, mångfald, inkluderande arbetsplats, omedvetna fördomar, jämlikhet, normer mm.

Inspiration och tips

Begreppen mångfald och inkludering

Vad innebär egentligen mångfald och inkludering?

I denna text reder jag ut vad inkludering egentligen är och hur det kan se ut på en arbetsplats, eller annan grupp, när det finns. Vi tittar även på vad mångfald betyder och hur de två begreppen hänger samman.

 

Vad betyder begreppen mångfald och inkludering. Hur hänger det samman? Varför är det viktigt att ha mångfald och inkludering på exempelvis en arbetsplats? mångfald, jämlikhet och inkludering eller på engelska DEI.

Öppet bemötande?

Hur vi möter varandra spelar självklart roll. Det bemötande du ger en annan människa kan påverka i både positiv och negativ riktning. Positivt kan det handla om att känna sig sedd, respekterad, rättvist behandlad, känna tillhörighet och trygghet. Men det kan även innebära motsatsen. Ibland kan man höra människor som säger att de behandlar alla likadant. Hur går det ihop med den förställningsvärld vi alla har inom oss, med omedvetna fördomar? 

Hur vi möter varandra spelar stor roll.

Lästips om hbtqi+seniorer

Många hbtqi+seniorer bävar för den dag som de behöver flytta till ett äldreboende, visar internationell forskning.

En viktig bok som belyser ett ofantligt sorgligt problem för många äldre hbtqi+personer, som många gånger kliver tillbaka in i den trånga, mörka garderoben sin sista tid i livet. 

 

 

Regnbågsseniorer

Vad kan mångfald vara?

Mångfald handlar om de vi är. Alla våra synliga och osynliga olikheter. Exempel på mångfald kan bland annat vara:

 • Sexuell läggning
 • Kulturell
 • Kön, könsidentitet
 • Ålder
 • Kroppar
 • Livsåskådning
 • Fysisk förmåga
 • Etnisk
 • Religiös
 • Social bakgrund
 • Neurodiversitet
 • Utbildningsnivå
 • Kunskap
 • Erfarenheter
 • Och mycket mycket mer. Vi är alla lika olika.
Vi är alla unika, olika, men ändå lika. Mångfald.
Rulla till toppen