Föreläsningar om arbetsklimat, mångfald, inkluderande arbetsplats, omedvetna fördomar, jämlikhet, normer mm.

Föreläsare inom omedvetna nörmer, inkluderande arbetsplats, arbetsklimat, begränsande normer, hbtqi+ Ellinor Wrangtorp

Ellinor Wrangtorp

Föreläsare

Utbildare

Workshopledare

Inkluderingslots

Ek. Magister organisation och ledarskap

Lär känna Ellinor lite

Med egna erfarenheter och upplevelser exemplifierar Ellinor vad ny forskning inom sociologi och socialpsykologi, teorier och statistik visar. Hon är mån om att lyssna in och skräddarsy varje tillfälle efter uppdragsgivarens önskemål, förutsättningar och individuella behov. Varje uppdrag är ett nytt och ömsesidigt samarbetsprojekt, där målet från Ellinors sida är att ge ökad kunskap, medvetenhet, inspiration och tips. Detta gällande hur och varför människan fungerar som hon gör gällande grupperingar, om fördomar och normer och hur detta i sin tur samverkar med bemötande och risk för exempelvis exkludering.


Ellinor sprider och delar med sig av glädje, inspiration, tips och kunskap och även av sig själv som person.

De senaste åren har Ellinor arbetat som utbildare och projektledare för ett projekt med hbtqia-certifiering på Åland, ö-samhället två timmars båttur från Sverige. Certifieringen som hon hållit i är en normkritisk utbildning som innehåller både teoretiska och praktiska delar. Teoretiska delar med olika föreläsningar och praktiska med workshop, övningar och självreflektion. Flera verksamheter, inom offentlig sektor, skola, föreningsliv och privat sektor, har genomgått utbildningen under Ellinors ledning och guidning och de är idag certifierade. Att genomgå utbildningen och att erhålla ett certifikat innebär att verksamheten dedikerat investerar i arbetet för alla människors lika värde och inkludering. De visar på att de strävar efter att vara en organisation som är trygg och öppen för alla, internt likväl som externt. Med det blir man naturligtvis mer attraktiv både som arbetsgivare såväl som för kunder/besökare/medlemmar/osv.

 

Vi ser inte som det är, vi ser som vi är

Ellinor har även varit en flitig besökare i skolor och hållit interaktiva föreläsningar för barn, unga och skolpersonal. Föreläsningarna har syftat till att väcka och vidga medvetandet kring vikten av att själv få bestämma sin identitet, vad de osynliga reglerna, normerna är och hur de genomsyrar i princip hela vår föreställningsvärld. Och så klart vilka konsekvenser detta kan få gällande grupperingar, självbild, mående, utanförskap, mobbing etc. Att föreläsa för barn/unga mellan 7-16 år och vuxna är en oerhörd skillnad och föreläsningarna är inte en envägskommunikation, snarare krävs en ständig interaktivitet med övningar, lek, frågor, samtal, reflektioner och ibland även sagoläsning.

Ellinors akademiska bakgrund med en Ekonomie Magister, är inom organisation och ledarskap och hon har senast fördjupat sig i socialpsykologi, sociologi, normkritik och genusvetenskap. Hon har tidigare arbetat bland annat på mediabolag, mediabyrå och utbildningsföretag, i Malmö och i Stockholm.

En kort fråga till Ellinor

Varför föreläser och utbildar du om just omedvetna fördomar, inkluderande arbetsplats och mångfald?

I mitt arbete har jag upptäckt att många människor tänker att de möter andra öppet och likvärdigt. “Jag möter alla lika, jag har inga fördomar, hos oss är alla välkomna” osv. är vanliga fraser jag hört under åren. Forskning, statistik och undersökningar visar på något annat, min personliga erfarenhet och mina upplevelser visar på annat. Jag blev därför nyfiken att fördjupa mig i hur omedvetna fördomar och begränsande normer fungerar och samspelar och hur de har betydelse för exempelvis arbetsklimat och människan i ett möte. För hur vi möter varandra påverkar så klart hur bemötandet upplevs. Och bemötandet kan få konsekvenser.

De flesta människor vill leva tillsammans i harmoni och vill sina medmänniskor gott, men ändå ökar polariseringen i världen i rasande fart. Jag vill göra vad jag kan för att bidra till att “vi-och-dom” minskas och att vi kan skapa en gemenskap där det är mer attraktivt att vara sams än att vara osams och där människor får vara den hen är, utan att fördomar, diskriminering, exkludering etc. står i vägen. När människor dock tror att de möter andra helt likvärdigt men så inte är fallet, behöver uppenbart kunskap om människans förutsättningar och begränsningar ökas samt hur man faktiskt kan mötas inkluderande. Och om hur mångfald och inkludering, enligt moderna forskning, har direkta samband med exempelvis arbetshälsa, engagemang, trivsel, innovation, problemslösningsförmåga, employer branding och resultatet på sista raden. 

Ett kort svar på frågan. 

En byrå full med massa lådor för att illustrera den mänskliga mekanismen att kategorisera och generalisera utifrån stereotyper, dvs fördomar. Alla människor har fördomar.

Hör av dig med din förfrågan

Rulla till toppen