Varför är det viktigt att arbeta med mångfald och inkludering i sin verksamhet?

Mångfald och inkludering

Jag tror de flesta människor är överens om det faktum att biologisk mångfald är en  grundläggande förutsättning för vår existens och välbefinnande. Detsamma gäller mångfald av människor. Vi föds på olika platser, i olika familjer, med olika förutsättning, ser olika ut, har olika personligheter, klär oss olika, gillar olika osv. men vi är ändå så otroligt lika varandra. Vi har så mycket gemensamt, men på de sätt som vi skiljer oss åt från varandra, det är där som det uppstår exkludering, mobbing, bråk, diskriminering, krig osv. 

Skriva om att vi har svårt att till oss att vi alla är olika. Social kategorisering.

 

Sedan om varför vi behöver träna på inkludering. Varför mångfald behövs.

 

Rulla till toppen